Jurier / Juries

SPILLEFILM OG DOKUMENTARJURY
FEATURE NARRATIVE & DOCUMENTARY JURY

Skuespiller
/ Actor
Victoria Carmen Sonne

Filmskaper og programmerer
/ Filmmaker and programmer
Bartholomew Sammut

Filmskaper
/ Filmmaker
Campbell

KORTFILMJURY
SHORT FILM JURY

Filmskaper
/ Filmmaker
Vibeke Heide

Settrekvisitør og filmarbeider.
/ Propmaster and filmworker.
Kedy Hassani

Filmprogrammerer og festivalorganisator
/ Filmprogrammer and festival organizer
Muffin Hix

UNGDOMSJURY
YOUTH JURY

Student & nestleder Skeiv Ungdom OA
/ Student & Deputy Head Queer Youth OA
Jane-Victorius Bonsaksen

Medlem av Skeiv Ungdom
/ Member of Queer Youth
Morti Kvisvik